Pierwszy w Polsce blog prawniczy dla branży budowlanej

05.07.2018
Bartłomiej Masłoń
artImg
13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła m.in. zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń. 28 maja 2018 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP....