Pierwszy w Polsce blog prawniczy dla branży budowlanej

07.05.2018
Aleksandra Płudowska
artImg
Przewidziana przepisem art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, dalej k.c., możliwość miarkowania naliczonej dłużnikowi np. wykonawcy robót budowlanych kary umownej jest tzw. prawem sędziowskim. O dochodzeniu kar umownych i możliwości ich...