Pierwszy w Polsce blog prawniczy dla branży budowlanej

31.01.2023
Bartłomiej Masłoń
artImg
Umowa rezerwacyjna, która już od wielu lat funkcjonuje w obrocie prawnym, w końcu doczekała się ustawowej regulacji. W rozdziale 5 tzw. nowej ustawy deweloperskiej, która weszła w życie 1 lipca 2022 r., zawarto szereg ważnych postanowień...
25.01.2019
Bartłomiej Masłoń
artImg
Kiedy budynek będzie stanowić dom jednorodzinny? W jakich formach może być realizowany? Ile lokali i o jakim przeznaczeniu można wydzielić w budynku mieszkalnym jednorodzinnym? Kiedy mamy do czynienia z budynkiem wielorodzinnym? Jakie...
05.07.2018
Bartłomiej Masłoń
artImg
13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła m.in. zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń. 28 maja 2018 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP....