Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem?

02.11.2017
Anna Maciąg
artImg

Zamówienia dodatkowe bezpowrotnie zniknęły z Pzp w czerwcu 2016 r. Sama konstrukcja pozostała, aczkolwiek pod inną formą i nazwą. W artykule przedstawiam na czym polega nowa przesłanka zmiany umowy; w jakich okolicznościach można ją zastosować, i na jakich zasadach.

Nowela z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła istotną zmianę, tj. usunęła możliwość zastosowania zamówienia z wolnej ręki na podstawie dotychczas obowiązującego art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp (tzw. zamówienia dodatkowe). W miejsce dotychczasowego rozwiązania wprowadziła jednak nowe, mające szerszy zakres zastosowania, tj. dopuszczalna została zmiana umowy – aneks do umowy.

Przesłanki zastosowania aneksu do umowy

W znowelizowanym brzmieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp dopuszczalna jest zmiana jeżeli wystąpią łącznie określone okoliczności:

  • przedmiotem umowy są dostawy, usługi lub roboty budowlane – a więc rozszerzono zakres przedmiotowy umowy; gdyż dotychczasowy tryb z wolnej ręki można było zastosować wyłącznie w przypadku usług oraz robót budowlanych;
  • dodatkowe dostawy, usługi czy roboty budowlane nie są objęte zamówieniem podstawowym – przy czym zamówienia podstawowe są rozumiane bardzo ściśle i dotyczą wyłącznie zamówień z podstawowej umowy bez względu na treść później aneksów. Dlaczego? Zakłada się, że nieuwzględnienie określonych dostaw/usług/robót w pierwotnej umowie wynikało z sytuacji wtedy niemożliwej do przewidzenia;
  • dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane są niezbędne;
  • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej – aneksem można zmieniać więc umowę więcej niż jeden raz; ściśle należy interpretować wartość zamówienia, odnosząc się do wartości wynikającej wyłącznie z umowy podstawowej;
  • zmiana umowy nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
  • zmiana wykonawcy nie jest możliwa z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego.

W takim przypadku zawiera się wyłącznie aneks do umowy, informujący o zmianie przedmiotu zamówienia. Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie o zmianie umowy.

Pomimo tego, że regulacja jest stosunkowo nowa, to na podstawie dostępnych opracowań możliwe jest zbudowanie zasad, jakimi powinien kierować się Zamawiający podczas zastosowania zmiany umowy w tym zakresie.

Zasady omówione zostały w artykule: Zasady zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp

 Referent
Anna Maciąg

Anna Maciąg

referent
Doktorantka i absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z kancelarią CASUS IURIS związana od 2016 r. do 2019 r.

Czy każda inwestycja musi się kończyć procesem? Casus Iuris Radca Prawny Wrocław

Casus Iuris 2023Korzystanie ze strony oznacza akceptację wykorzystywania plików "cookies".