Pierwszy w Polsce blog prawniczy dla branży budowlanej

15.10.2018
Anna Maciąg
artImg
RODO a osoby kontaktowe w umowach to ważny temat dla każdego, kto zawiera umowy. W tekście wskazujemy, jak dostosować się do RODO, jeśli przetwarzamy dane osób kontaktowych. No i przede wszystkim wyjaśniamy, co wspólnego ma RODO z osobami...
15.02.2018
Anna Maciąg
18 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Od tego dnia usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków podlega takich samym...
06.11.2017
Anna Maciąg
artImg
Odkąd usunięto dopuszczalność instytucji zamówień dodatkowych z Pzp, nowa konstrukcja (zmiana umowy) wzbudza uzasadnione wątpliwości. Próbując odpowiedzieć, na przynajmniej część z nich, wyjaśniam czym jest ów aneks dopuszczalny w...
20.09.2017
Anna Maciąg
artImg
Zamówienie publiczne może zostać udzielone wyłącznie w określonych ustawowo trybach, różniących się od siebie otwartością, konkurencyjnością i negocjacyjnością. Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowanie o...